Om oss
Frå 1. oktober 1986 vart Sigbjørn Bystøl registrert som eigen næringsdrivande med  betongarbeid.

Frå 1996 dreiv bedrifta med arbeid under namnet Bystøl Betongarbeid.
Bystøl Betongarbeid var godkjent som entreprenør  i klassane D1 og C1
Bedrifta tilsette 1 person i tillegg til Sigbjørn Bystøl .

25. januar 1999  vart Bystøl Entreprenør as stifta.
Bedrifta er eigd av Sigbjørn Bystøl og Bjørg Tøn Bystøl.
Første driftsåra bestod arbeidet i betongarbeid: forskaling og støyping.
Det vart leigd inn maskin ved behov.
I starten var det 2 personar i bedrifta.

Våren 2001 kjøpte me eigen maskin og starta med grunnarbeid.

Våren 2008 flytta bedrifta inn i eige lager på Palmafossen

Bedrifta har 4 gravemaskiner og lastebil.

Bedrifta har kontor i Brynaskogen 24

 
 
Sentral godkjenning første gong  27.10.1998

Bedrifta har løyve for godstransport

Kontaktinformasjon

 
Bystøl Entreprenør as 
 
Post- og besøksadresse: Brynaskogen 24, 5705 Voss
Telefon:
Dagleg leiar Knut Almeland Løne
- mobil 469 42 788
Fagleg leiar Torkjel Bystøl
- Mobil: 970 61 940
- Kontor Brynaskogen 24: 56 51 06 11
E-post:
Lager: Brynaskogen 24, 5705 Voss
Org.nr. 980 478 394
Bank Vekselbanken

Ansatte

Dagleg leiar 
Knut Almeland Løne

Fagleg leiar
Torkjel Bystøl

Forskaling/anleggsarbeid
Sigbjørn Bystøl 
Krzysztof Antoni Rajszel
Sigbjørn Bystøl
Yngve Norendal
Torgeir Gjelland
Vegar Brusveen

Maskin + Lastebil 
Brynjulf Kyte
Nils Opheim 
  


   
KontaktinfoBystøl Entreprenør AS
Brynaskogen 24
5705 VOSS
Telefon 469 42 788


Om oss
Frå 1. oktober 1986 vart Sigbjørn Bystøl registrert som eigen næringsdrivande med  betongarbeid.

Frå 1996 dreiv bedrifta med arbeid under namnet Bystøl Betongarbeid.
Bystøl Betongarbeid var godkjent som entreprenør  i klassane D1 og C1
Bedrifta tilsette 1 person i tillegg til Sigbjørn Bystøl .

25. januar 1999  vart Bystøl Entreprenør as stifta.
Bedrifta er eigd av Sigbjørn Bystøl og Bjørg Tøn Bystøl.
Første driftsåra bestod arbeidet i betongarbeid: forskaling og støyping.
Det vart leigd inn maskin ved behov.
I starten var det 2 personar i bedrifta.

Våren 2001 kjøpte me eigen maskin og starta med grunnarbeid.

Våren 2008 flytta bedrifta inn i eige lager på Palmafossen

Bedrifta har 4 gravemaskiner og lastebil.

Bedrifta har kontor i Brynaskogen 24

 
 
Sentral godkjenning første gong  27.10.1998

Bedrifta har løyve for godstransport

Kontaktinformasjon

 
Bystøl Entreprenør as 
 
Post- og besøksadresse: Brynaskogen 24, 5705 Voss
Telefon:
Dagleg leiar Knut Almeland Løne
- mobil 469 42 788
Fagleg leiar Torkjel Bystøl
- Mobil: 970 61 940
- Kontor Brynaskogen 24: 56 51 06 11
E-post:
Lager: Brynaskogen 24, 5705 Voss
Org.nr. 980 478 394
Bank Vekselbanken

Ansatte

Dagleg leiar 
Knut Almeland Løne

Fagleg leiar
Torkjel Bystøl

Forskaling/anleggsarbeid
Sigbjørn Bystøl 
Krzysztof Antoni Rajszel
Sigbjørn Bystøl
Yngve Norendal
Torgeir Gjelland
Vegar Brusveen

Maskin + Lastebil 
Brynjulf Kyte
Nils Opheim 
  


KontaktinfoBystøl Entreprenør AS
Brynaskogen 24
5705 VOSS
Telefon 469 42 788


 
 
Bystøl Entreprenør AS
Brynaskogen 24
5700 VOSS
Telefon 900 72 809
Epost sigbjorn@bystol-entr.no
 
 
        Rediger