Prosjekter/Referanser
 
Tvildesbaret
Oppdragsgjevar: H4 utvikling as ved Edvin Haugsbø  
2 hus med  4 husvære i kvart hus
Grunnarbeid, infrastruktur, betongarbeid
År 2013 - 14- 15
Kr. 5.900.000
Tiltaksklasse 2
 
 
 
 
E16 - Skulestadmo, byggetrinn 2
Oppdragsgjevar: Flage Maskin as ved Egil Ørnes
Trepper, støypte kantar + diverse anna støyping
Betongarbeid.
Kr. 1.500.000
Årstall 2014
 
 
 
Vangsgata 40
Oppdragsgjevar: Narheim Invest as v/ Knut Øvsthus
Hus med 4 husvære + forretningslokale på gateplan.
Bygningsdelar - og konstruksjonar i betong.
Grunnarbeid inkl. grøfter
År 2013 - 2014
Kr.2.988.000
Tiltaksklasse 2
 
 
 
Hadlingatreet Bustadfelt
Oppdragsgjevar : Hadlingatreet as
Infrastruktur med vatn, avløp, grøfter klart for tomtearbeid  til 20 tomter
År 2013 -2015
Tiltaksklasse 2
Kr. 4 mill
 
 
Hyttepåbygg på Finse 
 September mnd. 2009: forskaling og støyping i høgfjellet. 

 

Hyttefelt Øvre Fenne
Infrastruktur
Hyttetomter
År 2010 - 2011

Frittståande hytter i Voss Fjellandsby

Grunn- og betongarbeid                          

Gråsteinsmuring

Kontraktsum frå kr. 200.000  + mva

Utført  frå år 2002 - kvar sommar

Om lag 40 stk.

1. Vossapakko K2-Vangstunnellen
Oppdragsgjevar Flage Maskin as v/ Egil Ørnes
Fundament for mur
Sum 1.1 mill
Årstal 2012
Tiltaksklasse 1
Betongarbeid - støyping, jernbinding
 
2. Hestavangen 9
Oppdragsgjevar Voss Bygg og Landskap as og Stiftelsen Sosialbygget
Grunnarbeid. Betongarbeid. Elementarbeid
Sum 4.2 mill
Årstal 2011 - 2012
Tiltaksklasse 2
 
3. Jordalen Entreprenør as v/ Per Tennebekk
Forstøttningsmur for Jernbaneverket ved Langevassosen, Mjølfjell
Arbeid inn til jernbanen
Sum 2 mill
Årstal 2011
Tiltaksklasse 2
 
4. Locura as
Øvre Fenne hyttefelt
Infrastruktur, kloakk-reinseanlegg, vassanlegg
Hyttetomter
Årstal 2010 - 2011
Sum 2 mill
Tiltaksklasse 2
Maskinarbeid, grøfter, montering
Ansvar / funksjon: totalansvaret med samordning med Voss Kommune, Voss Energi og av underentreprenørar som røyrleggjar, elektrikar.
 
5. Ulvik Herad v/ Bjarte Ness
Ombygging heradshus til kulturhus
Betongarbeid. Grøfter
Sum del I + del II kr. 1 mill
Årstal 2009 + 2010
Tiltaksklasse 2
 
6. Voss Tinghus v/ Hordaland Bygg og Eigedom as, Arild Myren
Tilbygg Voss Tinghus
Betongarbeid
Sum 2.2 mill
Årstal 2009 - 2010
Tiltaksklasse 2
 
7. Bjørg Helland
Grunnarbeid. Betongarbeid. Natursteinsmuring
Bustadhus
Årstal 2008
Sum kr. 800.000.-
Tiltaksklasse 2
 
8. Kulturhagen v/ Edvin Haugsbø
Grøfter. Grunnarbeid. Betongarbeid. Gråsteinsmuring. Riving
Sum 1.1 mill
Årstal nov. 2007 til september 2008
Tiltaksklasse 1
 
9. Voss Fjellandsby v/ Nils Akselberg
9.1 Fritidshusvære
Grunnarbeid. Betongarbeid.
Årstal 2007  : Sum 2.2 mill
Årstal 2008:  Sum 3.2 mill
Tiltaksklasse 1
 
9.2 Frittståande hytter
Grunnarbeid. Betongarbeid. Gråsteinsmuring
Sum frå kr. 200.000
Utført frå år 2002
Omlag 40 stk
Tiltaksklasse 1 og 2
 
9.3 Myrkdalen Vassverk v/ Gunnar Flisram
Grunnarbeid. Betongarbeid. Røyrleggjararbeid.
Sum kr. 348.000 + mva
Årstal 2007
 
10. Arbeid for Indre Hordaland Miljøverk v/ Gunnar Bråten
10.1 Utviding Deponianlegg
Entreprise grunn- og membranarbeid
Sum 1.7 mill
Årstal 2011
Tiltaksklasse 2
 
10.2 Lasterampe / sorteringshall
Totalentreprise
Sum 6 mill
Årstal 2010 - 2011
Tiltaksklasse 2
 
10.3 Lager - og sorteringshall
Grunnarbeid. Betongarbeid.
Leidningsnett
Sum 2.7 mill
Årstal 2006 - 2007
 
10.4 Energi og reinseanlegg byggesteg II : utjamningsbasseng
Grunnarbeid. Betongarbeid
Bygning, Utomhusarbeid
Vatn og avløp, tekniske anlegg
Sum 2.9 mill
Tiltaksklasse 2
 
10.5 Deponiutviding
Sum  1.5 mill + mva
Årstal 2003
 
11. Forsvarets bygningstjenetse v/ Jon Spildo Prestegård
Riving
Sum kr.640.000
Årstal 2001 -2002
Tiltaksklasse 1
 
12. Voss Folkehøgskule
Riving
Sum kr. 200.000
Årstal 2002
Tiltaksklasse 1
 
13.Thor Hårklau
Riving, opprydding branntomt bustadhus
Sum kr. 200.000
Årstal 2008
Tiltaksklasse 1
 
14. Hesteskoen hytteselskap as
Leilighetsbygg i Aurland kommune
Betongarbeid. Hulldekke. Stålarbeid
Sum 1,5 mill
Årstal 2012
Tiltaksklasse 2
 
15. Myrkdalen Fjellheisar - Garasjeanlegg
Betongarbeid. Golvstøyp
Garasjen har 4 og 5 m høge vegger
Areal 551 m2
Sum 1.167 mill + mva
Årstal 2012
Tiltaksklasse 2
 
16. Fjose Gard
Ombygging løe
Grunnarbeid. Plasstøypt betongarbeid. Hulldekkeelement
Areal hulldekke: 262 m2
Betongarbeid mur 1,5 m høg
Låvebru
Utsparingar i gammal mur
Årstal 2012
 
17. Voss Golfbanar v/ Norsk Hydro
Hytte
Grunnarbeid. Betongarbeid. Gråsteinsmuring
Sum kr. 800.000 + mva
 
18. Voss Kommune v/ Gunnar Hemre Ringheim
18.1 Utviidng Gullfjordungen skule
Grunnarbeid. Betongarbeid
Sum kr. 525.000 + mva
Årstal 2005
 
18.2 Utviding Palmafossen skule
Grunnarbeid. Betongarbeid.
Sum kr. 320.000 + mva
Årstal 2003
 
18.3 Utviidng Sundve skule
Grunnarbeid. Betongarbeid
Sum 1.2 mill + mva
Årstal 1999 - 2000
 
18.4 Utleigebustadar
Grunnarbeid. Betongarbeid
Sum kr. 560.000 + mva
Årstal 2000


   
KontaktinfoBystøl Entreprenør AS
Brynaskogen 24
5705 VOSS
Telefon 469 42 788


Prosjekter/Referanser
 
Tvildesbaret
Oppdragsgjevar: H4 utvikling as ved Edvin Haugsbø  
2 hus med  4 husvære i kvart hus
Grunnarbeid, infrastruktur, betongarbeid
År 2013 - 14- 15
Kr. 5.900.000
Tiltaksklasse 2
 
 
 
 
E16 - Skulestadmo, byggetrinn 2
Oppdragsgjevar: Flage Maskin as ved Egil Ørnes
Trepper, støypte kantar + diverse anna støyping
Betongarbeid.
Kr. 1.500.000
Årstall 2014
 
 
 
Vangsgata 40
Oppdragsgjevar: Narheim Invest as v/ Knut Øvsthus
Hus med 4 husvære + forretningslokale på gateplan.
Bygningsdelar - og konstruksjonar i betong.
Grunnarbeid inkl. grøfter
År 2013 - 2014
Kr.2.988.000
Tiltaksklasse 2
 
 
 
Hadlingatreet Bustadfelt
Oppdragsgjevar : Hadlingatreet as
Infrastruktur med vatn, avløp, grøfter klart for tomtearbeid  til 20 tomter
År 2013 -2015
Tiltaksklasse 2
Kr. 4 mill
 
 
Hyttepåbygg på Finse 
 September mnd. 2009: forskaling og støyping i høgfjellet. 

 

Hyttefelt Øvre Fenne
Infrastruktur
Hyttetomter
År 2010 - 2011

Frittståande hytter i Voss Fjellandsby

Grunn- og betongarbeid                          

Gråsteinsmuring

Kontraktsum frå kr. 200.000  + mva

Utført  frå år 2002 - kvar sommar

Om lag 40 stk.

1. Vossapakko K2-Vangstunnellen
Oppdragsgjevar Flage Maskin as v/ Egil Ørnes
Fundament for mur
Sum 1.1 mill
Årstal 2012
Tiltaksklasse 1
Betongarbeid - støyping, jernbinding
 
2. Hestavangen 9
Oppdragsgjevar Voss Bygg og Landskap as og Stiftelsen Sosialbygget
Grunnarbeid. Betongarbeid. Elementarbeid
Sum 4.2 mill
Årstal 2011 - 2012
Tiltaksklasse 2
 
3. Jordalen Entreprenør as v/ Per Tennebekk
Forstøttningsmur for Jernbaneverket ved Langevassosen, Mjølfjell
Arbeid inn til jernbanen
Sum 2 mill
Årstal 2011
Tiltaksklasse 2
 
4. Locura as
Øvre Fenne hyttefelt
Infrastruktur, kloakk-reinseanlegg, vassanlegg
Hyttetomter
Årstal 2010 - 2011
Sum 2 mill
Tiltaksklasse 2
Maskinarbeid, grøfter, montering
Ansvar / funksjon: totalansvaret med samordning med Voss Kommune, Voss Energi og av underentreprenørar som røyrleggjar, elektrikar.
 
5. Ulvik Herad v/ Bjarte Ness
Ombygging heradshus til kulturhus
Betongarbeid. Grøfter
Sum del I + del II kr. 1 mill
Årstal 2009 + 2010
Tiltaksklasse 2
 
6. Voss Tinghus v/ Hordaland Bygg og Eigedom as, Arild Myren
Tilbygg Voss Tinghus
Betongarbeid
Sum 2.2 mill
Årstal 2009 - 2010
Tiltaksklasse 2
 
7. Bjørg Helland
Grunnarbeid. Betongarbeid. Natursteinsmuring
Bustadhus
Årstal 2008
Sum kr. 800.000.-
Tiltaksklasse 2
 
8. Kulturhagen v/ Edvin Haugsbø
Grøfter. Grunnarbeid. Betongarbeid. Gråsteinsmuring. Riving
Sum 1.1 mill
Årstal nov. 2007 til september 2008
Tiltaksklasse 1
 
9. Voss Fjellandsby v/ Nils Akselberg
9.1 Fritidshusvære
Grunnarbeid. Betongarbeid.
Årstal 2007  : Sum 2.2 mill
Årstal 2008:  Sum 3.2 mill
Tiltaksklasse 1
 
9.2 Frittståande hytter
Grunnarbeid. Betongarbeid. Gråsteinsmuring
Sum frå kr. 200.000
Utført frå år 2002
Omlag 40 stk
Tiltaksklasse 1 og 2
 
9.3 Myrkdalen Vassverk v/ Gunnar Flisram
Grunnarbeid. Betongarbeid. Røyrleggjararbeid.
Sum kr. 348.000 + mva
Årstal 2007
 
10. Arbeid for Indre Hordaland Miljøverk v/ Gunnar Bråten
10.1 Utviding Deponianlegg
Entreprise grunn- og membranarbeid
Sum 1.7 mill
Årstal 2011
Tiltaksklasse 2
 
10.2 Lasterampe / sorteringshall
Totalentreprise
Sum 6 mill
Årstal 2010 - 2011
Tiltaksklasse 2
 
10.3 Lager - og sorteringshall
Grunnarbeid. Betongarbeid.
Leidningsnett
Sum 2.7 mill
Årstal 2006 - 2007
 
10.4 Energi og reinseanlegg byggesteg II : utjamningsbasseng
Grunnarbeid. Betongarbeid
Bygning, Utomhusarbeid
Vatn og avløp, tekniske anlegg
Sum 2.9 mill
Tiltaksklasse 2
 
10.5 Deponiutviding
Sum  1.5 mill + mva
Årstal 2003
 
11. Forsvarets bygningstjenetse v/ Jon Spildo Prestegård
Riving
Sum kr.640.000
Årstal 2001 -2002
Tiltaksklasse 1
 
12. Voss Folkehøgskule
Riving
Sum kr. 200.000
Årstal 2002
Tiltaksklasse 1
 
13.Thor Hårklau
Riving, opprydding branntomt bustadhus
Sum kr. 200.000
Årstal 2008
Tiltaksklasse 1
 
14. Hesteskoen hytteselskap as
Leilighetsbygg i Aurland kommune
Betongarbeid. Hulldekke. Stålarbeid
Sum 1,5 mill
Årstal 2012
Tiltaksklasse 2
 
15. Myrkdalen Fjellheisar - Garasjeanlegg
Betongarbeid. Golvstøyp
Garasjen har 4 og 5 m høge vegger
Areal 551 m2
Sum 1.167 mill + mva
Årstal 2012
Tiltaksklasse 2
 
16. Fjose Gard
Ombygging løe
Grunnarbeid. Plasstøypt betongarbeid. Hulldekkeelement
Areal hulldekke: 262 m2
Betongarbeid mur 1,5 m høg
Låvebru
Utsparingar i gammal mur
Årstal 2012
 
17. Voss Golfbanar v/ Norsk Hydro
Hytte
Grunnarbeid. Betongarbeid. Gråsteinsmuring
Sum kr. 800.000 + mva
 
18. Voss Kommune v/ Gunnar Hemre Ringheim
18.1 Utviidng Gullfjordungen skule
Grunnarbeid. Betongarbeid
Sum kr. 525.000 + mva
Årstal 2005
 
18.2 Utviding Palmafossen skule
Grunnarbeid. Betongarbeid.
Sum kr. 320.000 + mva
Årstal 2003
 
18.3 Utviidng Sundve skule
Grunnarbeid. Betongarbeid
Sum 1.2 mill + mva
Årstal 1999 - 2000
 
18.4 Utleigebustadar
Grunnarbeid. Betongarbeid
Sum kr. 560.000 + mva
Årstal 2000


KontaktinfoBystøl Entreprenør AS
Brynaskogen 24
5705 VOSS
Telefon 469 42 788


 
 
Bystøl Entreprenør AS
Brynaskogen 24
5700 VOSS
Telefon 900 72 809
Epost sigbjorn@bystol-entr.no
 
 
        Rediger